Home / Đề thi / BÀI TẬP HSG LỚP 9 NGÀY 22.11.2013

BÀI TẬP HSG LỚP 9 NGÀY 22.11.2013

BÀI TẬP HSG LỚP 9 NGÀY 22.11.2013

 

Câu 10:

 

Hỗn hợp bột A gồm Fe và Mg có khối lượng 1,36 gam cho vào 400ml dung dịch CuSO4 a (M) chờ cho phản ứng xong thu được 1,84 gam chất rắn B và dung dịch C. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch C thu được kết tủa. Sấy nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi cân được 1,2 gam chất rắn D.

  1. Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
  2. Tính trị số a.

 

 

Leave a Reply


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0