Home / Tài liệu / Chuyên đề bài tập / BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA 8 NGÀY 17.11.2013

BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA 8 NGÀY 17.11.2013

 

BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA 8 NGÀY 17.11.2013

 

VQ1: Hòa tan 16 gam CuSO4 vào 54 gam H2O thu được dung dịch A.

Tính:

 a. Số phân tử mỗi loại trong dd A.          

b. số nguyên tử mỗi loại trong dd A ?   .

VQ2: Hòa tan m gam CuSO4 vào 210 gam H2O thu được dd X có chứa 74,88 . 1023 nguyên tử Oxi.

Tính:

 a. Số phân tử mỗi loại chất.         

  b. m = ?.

 

Leave a Reply


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0