Home / Tài liệu / Kiến thưc cần nhớ trong hóa học THCS

Kiến thưc cần nhớ trong hóa học THCS

Kiến thưc cần nhớ trong hóa học THCS

Trong chương trình hóa học ở bậc phổ thông , các kiến thức sau đây các em

phải nhớ. Chỉ có bấy nhiêu mà không thuộc thì kém nhỉ?

Tải file tại đây:

1. Một số kiến thức phải nhớ.doc

2. Các CTHH phải nhớ.doc

 

 

Leave a Reply