Home / Đề thi

Đề thi

Hóa học 8- Buổi 3: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến chủ đề NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – Thầy Quyến

  Làm bài tập trực tuyến theo link sau – Click vào link sau https://docs.google.com/forms/d/1pbM8-GZZ26eUMSvWXa53m37Lduf_eq7cBX1aX6p-MfE/edit

Đọc tiếp »

Hóa học 8 – Buổi 2: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến chủ đề 2 Nguyên tử – Thầy Quyến

  Làm bài trực tuyến theo tại link sau – click vào link sau https://docs.google.com/forms/d/10SiC1Bn4moTEU3e0aO4Gd1URonT0unhY2rQJBPO72jA/edit

Đọc tiếp »

Hóa học 8 – Buổi 1: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến chủ đề 1- CHẤT – VẬT THỂ – Thầy Quyến

  Làm bài trực tuyến theo link sau – Click vào link sau https://docs.google.com/forms/d/1peGVU9FQzkqxcAK6gPKq31jWW3gPvWYWvgv642a1WZk/edit

Đọc tiếp »

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0