Môi trường của dung dịch và chất chỉ thị quì tím và phenolphtalein

Đây là clip đầu tiên nên phần kiến thức cần truyền đạt đến các em còn chưa được thuyết phục. Phiên bản 2 về phần này chắc chắn dễ hiểu hơn. Mời các em đón xem trên hochoa.com nha. Thanks!

Đọc tiếp »

Chủ đề 9: BÀI TẬP CHẤT LƯỠNG TÍNH

VQ: Theo Bronsted mệnh đề nào sau đây không đúng: A. Axit là chất có khả năng cho H+ .        B. Bazơ là chất có khả năng nhận proton H+.        C. Chất lưỡng tính là những chất vừa là axit, vừa là bazơ. D. Chất vừa phản ứng …

Đọc tiếp »