Thí nghiệm: Cu + dd H2SO4 đặc nóng1

Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra?

THí nghiệm: Cu + dd H2SO4 đặc nóng

Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra?

THí nghiệm: Mg, Al, Zn, Cu + dd HCl

Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra?

Thí nghiệm: Nhôm (lá)+ dd axit clorhidric(HCl)

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra?

Thí nghiệm: Tách lấy muối sạch từ hỗn hợp muối và cát.

Thí nghiệm được thực hiện bởi bạn Trà My – Phương Anh và Hải Linh trường THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương.

Dựa vào sự khác nhau về những tính chất vật lí nào mà ta có thể tách muối ra khỏi hỗn hợp muối, nước, cát??
Các bạn gửi comment nhé?

Diphotpho pentaoxit tác dụng với nước

Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra?
Có thể phân biệt CaO và P2O5 bằng cách chỉ dùng nước được không?

Nhận biết khí CO2 bằng dung dịch nước vôi trong(Ca(OH)2)

Nước vôi trong là thuốc thử đặc trưng của khí CO2

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HÓA NĂM HỌC 2014 – 2015

(THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương)
Thời gian: 120 phút.
I. Trắc nghiệm(16đ): Mỗi đáp án đúng được 0,5đ
VQ1: Nguyên tử A có số p là 26 và tổng số hạt của nguyên tử A là 82
Vậy số nơtron của nguyên tử A là:
A. 29. B. 28. C. 26. D. 30.
VQ2: Nguyên tử B có số p là 19. Vậy nguyên tử B có số lớp e là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
II. Tự luận(24đ): Mỗi câu được 2 điểm.
VQ26: Bài tập sơ đồ chuyển đổi hóa học: Viết các pthh để hoàn thành sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:
a. KClO3 (1) ———> O2 (2) ——–> Na2O (3) ———–> NaOH
b. KMnO4 (1) ———> O2 (2) ——–> P2O5 (3) ———–> H3PO4
c. KClO3 (1)—–>O2(2)—->SO2 (3) ——> SO3(4)—> H2SO4 (5) ——> MgSO4
VQ27: Hòa tan 40 gam NaOH vào 360 gam dd X (NaOH 5% và NaCl 4%) thu được dd Y.
Tính nồng độ % mỗi chất tan trong dd Y.

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN HÓA VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH năm học: 2010 – 2011

Câu I: (3,0 điểm)
1. Cho lần lượt từng chất: Fe, BaO, Al2O3 và KOH vào lần lượt các dung dịch: NaHSO4, CuSO4. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu và Ag. Bằng phương pháp hoá học hãy tách rời hoàn toàn các kim loại ra khỏi hỗn hợp trên.

Danh sách lớp hóa sinh 96 -99

Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn!
Lớp Hóa sinh 2 trường CĐSP Hải Dương niên khóa 96-99 hình thành vào mùa khai trường năm 1996. Khi đó, sinh viên của lớp được tập hợp từ nhiều huyện, TP khác nhau của hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.