Đề cương kiểm tra 15 phút hóa học 9 -Trường THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương

Tải file tại đây:Đề cương kiểm tra 15 phút lần 1, kì 1 ngày 16 – 10 – 2014 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA 9 LẦN 1 VQ1: Nêu hiện tượng và viết PTHH. Mỗi câu nêu được hiện tượng (0,5đ), viết được pthh 0,5đ. a. khi hòa tan […]

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1, KÌ I MÔN HÓA 8, NĂM HỌC 2014 – 2015

Tải file tại đây:VQ De cuong on tap bai kim tra 45 phut môn hóa 8 ,ki 1 ngày 02.10.2014 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1, KÌ I MÔN HÓA 8, NĂM HỌC 2014 – 2015 Khoanh tròn vào một đáp án đúng I. Chất vật thể. VQ1: Dãy nào […]

Một số thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm Hóa 9 tập 2

Có các loại dụng cụ nào, tính năng gì?

Một số thao tác cơ bản trong thí nghiệm Hóa học 9 Tập 1

Có các loại dụng cụ nào, tính năng ra sao?

Đề cương kiểm tra 45 phút bài 1- ki I-năm học 2014 – 2015

I. Trắc nghiệm
VQ1: Oxit nào sau đây tác dụng với nước tạo dd Natri hidroxit?
A. CaO B. K2O. C. Na2O. D. BaO.
VQ25: Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra khi cho:
a. Một ít bột CuO vào ống nghiệm có chứa dd HCl?
Nội dung này được chia làm 8 đề. Chúc các bạn học sinh lớp 9 làm bài tốt!

Thí nghiệm: Cu + dd H2SO4 đặc nóng1

Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra?

THí nghiệm: Cu + dd H2SO4 đặc nóng

Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra?

THí nghiệm: Mg, Al, Zn, Cu + dd HCl

Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra?

Thí nghiệm: Nhôm (lá)+ dd axit clorhidric(HCl)

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra?

Thí nghiệm: Tách lấy muối sạch từ hỗn hợp muối và cát.

Thí nghiệm được thực hiện bởi bạn Trà My – Phương Anh và Hải Linh trường THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương.

Dựa vào sự khác nhau về những tính chất vật lí nào mà ta có thể tách muối ra khỏi hỗn hợp muối, nước, cát??
Các bạn gửi comment nhé?