Đề cương kiểm tra 45 phút môn hóa học 9 lần 2, kì I của trường THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương

Tải file tại đây: De cuong on tap kiem tra 45 phut lan 2 môn hóa học 9 năm học 2014 -2015 (27.10.2014) ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT      MÔN HÓA 9 Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo kết tủa xanh, dạng keo: A. NaCl.                          B. […]

Đề cương kiểm tra 15 phút hóa học 9 -Trường THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương

Tải file tại đây:Đề cương kiểm tra 15 phút lần 1, kì 1 ngày 16 – 10 – 2014 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA 9 LẦN 1 VQ1: Nêu hiện tượng và viết PTHH. Mỗi câu nêu được hiện tượng (0,5đ), viết được pthh 0,5đ. a. khi hòa tan […]

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1, KÌ I MÔN HÓA 8, NĂM HỌC 2014 – 2015

Tải file tại đây:VQ De cuong on tap bai kim tra 45 phut môn hóa 8 ,ki 1 ngày 02.10.2014 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1, KÌ I MÔN HÓA 8, NĂM HỌC 2014 – 2015 Khoanh tròn vào một đáp án đúng I. Chất vật thể. VQ1: Dãy nào […]

Một số thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm Hóa 9 tập 2

Có các loại dụng cụ nào, tính năng gì?

Một số thao tác cơ bản trong thí nghiệm Hóa học 9 Tập 1

Có các loại dụng cụ nào, tính năng ra sao?

Đề cương kiểm tra 45 phút bài 1- ki I-năm học 2014 – 2015

I. Trắc nghiệm
VQ1: Oxit nào sau đây tác dụng với nước tạo dd Natri hidroxit?
A. CaO B. K2O. C. Na2O. D. BaO.
VQ25: Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra khi cho:
a. Một ít bột CuO vào ống nghiệm có chứa dd HCl?
Nội dung này được chia làm 8 đề. Chúc các bạn học sinh lớp 9 làm bài tốt!

Thí nghiệm: Cu + dd H2SO4 đặc nóng1

Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra?

THí nghiệm: Cu + dd H2SO4 đặc nóng

Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra?

THí nghiệm: Mg, Al, Zn, Cu + dd HCl

Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra?

Thí nghiệm: Nhôm (lá)+ dd axit clorhidric(HCl)

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra?