ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA 9 BÀI SỐ 2 CỦA TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG vào ngày 24.4.2015

VQ1: CTCT nào sau đây là của rượu etylic: A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11. VQ 2: CTCT nào sau đây là của saccarozơ: A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11. VQ3: CTCT nào sau đây là của glucozơ: A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11 VQ 4: CTCT nào sau đây là của axit axetic: A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11. VQ5: CTCT nào sau đây là của etyl axetat A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11. VQ6: CTCT nào sau đây là của chất béo: A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. RCOOR' D. (RCOO)C3H5.

Đọc tiếp »

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0