Đề cương kiểm tra 15 phút môn hóa học 8 lần 2 năm học 2014 – 2015

VQ1: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành Natri hidroxit: A. Cu. B. NaOH. C. Na2O. D. NaO. VQ2: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành Natri hidroxit: A. Cu. B. NaOH. C. NaO. D. Na. VQ3: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành vôi tôi: A. Đá vôi. B. Sữa vôi. C. Clorua vôi. D. Vôi sống. VQ4: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành axit sunfuric: A. S. B. SO3. C. P2O5. D. SO2. VQ5: Trong các chất sau, chất nào là dung môi: A. NaCl(muối ăn). B. CaCO3(Đá vôi) C. C12H22O11(đường) D. H2O

Đọc tiếp »

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0