Home / Đề thi / Đề thi chuyên

Đề thi chuyên

BÀI TẬP HSG LỚP 9 NGÀY 11.3.2014

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hidrocacbon, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng lượng dư dung dịch NaOH thấy khối lượng của bình NaOH tăng thêm 23 gam. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon và viết công thức cấu tạo rút gọn dạng mạch hở có thể có của hidrocacbon trên.

Đọc tiếp »

BÀI TẬP HSG LỚP 9 NGÀY 10.3.2014

1. Một hợp chất hữu cơ X có % khối lượng của C, H, Br lần lượt là : 17,82 %; 2,97%; 79,21%. Hãy lập luận để tìm công thức phân tử của X. Viết công thức cấu tạo có thể có của X. 2. Hợp chất X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O, Na lần lượt là: 14,286%; 1,19%; 57,143%; 27,381%. Tìm công thức hoá học của X. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.

Đọc tiếp »

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0