Home / Đề thi / BÀI TẬP HSG LỚP 9 NGÀY 20.11.2013

BÀI TẬP HSG LỚP 9 NGÀY 20.11.2013

BÀI TẬP HSG LỚP 9 NGÀY 20.11.2013

 

Câu 9:

Hòa tan hỗn hợp gốm 6,4 gam CuO và 16 gam Fe2O3 trong 160ml dd H2SO4 2M

đến khi phản ứng hoàn toàn thu được ddY có m gam muối và m1 gam chất rắn

ko tan. Tính m, m1.

ĐH Nông Lâm TPHCM

Leave a Reply


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0