Home / Tài liệu (trang 30)

Tài liệu

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1 MÔN HÓA LỚP 8, KIỂM TRA NGÀY 09.10.2015

Khoanh tròn vào một đáp án đúng I. Chất vật thể. VQ1: Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể đều là vật thể tự nhiên: A. Cây mía, con ếch, xe đạp. B. xe đạp, ấm đun nước, cái bút. C. Cây tre, con cá, con mèo. D. Máy vi tính, cái cặp, radio. VQ2: Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể đều là vật thể nhân tạo: A. Cây mía, con ếch, xe đạp. B. Xe đạp, ấm đun nước, cái bút. C. Cây tre, con cá, con mèo. D. Máy vi tính, cái cặp, con chó. VQ8: Lập CTHH của hợp chất tạo bởi hai thành phần sau và nêu ý nghĩa của CTHH lập được: a. P(V) và O(II) b. Fe (III) và SO4 (II). c. K(I) và PO4 (III d. C (IV) và O (II). e. Al(III) và SO4 (II). f. Na(I) và PO4 (III). Viết luôn CTHH và nêu ý nghĩa của CTHH đó. VQ9: Hợp chất X tạo bởi hai thành phần là kim loại R(III) và nhóm SO4 (II). X có phân tử khối là 400 đvC. Tính % khối lượng của R trong hợp chất X.

Đọc tiếp »

[VNEN 6] Bài 3: Mẫu báo cáo 3 môn khoa học tự nhiên 6 ngày 17.8.2015

1. Trình bày tóm tắt tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học môn học được sử dụng trong bài học, thể hiện qua nội dung bài học. 2. Nêu rõ mục đích, phương thức hoạt động và sản phẩm học tập của học sinh trong mỗi hoạt động học thể hiện trong tài liệu Hướng dẫn học; đề xuất việc điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đọc tiếp »

FILE POWERPOINT VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TRƯỜNG HỌC MỚI(VNEN) VIỆT NAM

1. Từ năm học 2011-2012, Bộ GDĐT triển khai mô hình trường học mới (THM) đối với cấp tiểu học. 2. Qua 3 năm triển khai ở cấp tiểu học đã khẳng định THM là một kiểu mô hình nhà trường hiện đại, tiên tiến, phù hợp với mục tiêu đổi mới và đặc điểm của giáo dục Việt Nam. 3. Năm học 2014-2015 đã có 1447 trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc có HS học hết lớp 5 theo mô hình này. Đồng thời Bộ GDĐT chỉ đạo 6 tỉnh triển khai thực nghiệm thành công mô hình ở 48 lớp 6 của 24 trường THCS. 4. Năm học 2015-2016, có trên 3700 trường tiểu học triển khai áp dụng mô hình; hơn 1600 trường THCS đăng kí tham gia triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6.

Đọc tiếp »

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP HUẤN BÀI 1 MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN

1. Đặc điểm nổi bật của mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở là gì? 2. Điểm quan trọng nhất của mỗi hoạt động học (Hoạt động khởi động; Hoạt động hình thành kiến thức; Hoạt động luyện tập; Hoạt động vận dụng; Hoạt động tìm tòi, mở rộng) trong bài học theo mô hình trường học mới là gì? 3. Hội đồng tự quản học sinh có vai trò gì trong hoạt động học của học sinh trong/ngoài giờ học trên lớp?

Đọc tiếp »

Bài 1:Tài liệu mô hình trường học mới (VNEN) cấp trung học cơ sở Khoa học tự nhiên – Lớp 6

NỘI DUNG Trang Phần I Một số vấn đề chung về mô hình trường học mới cấp THCS 5 A Khái quát về mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở 5 I Quá trình nghiên cứu và thực nghiệm mô hình trường học mới ở Việt Nam 5 II Đặc điểm nổi bật của mô hình trường học mới trung học cơ sở 6 B Kế hoạch giáo dục lớp 6 theo mô hình trường học mới 7 I Khung kế hoạch chung đối với các môn học/HĐGD lớp 6 7 II Yêu cầu chung về kế hoạch bài học 8 C Các đặc trưng cơ bản của mô hình trường học mới 10 I Tài liệu Hướng dẫn học và phương thức dạy học 10 II Tổ chức lớp học 20

Đọc tiếp »

Đề cương kiểm tra học kì II môn hóa học 8 của trường THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương năm học 2014- 2015

I.Các khái niệm cơ bản(tự học thuộc). 1. Các khái niệm về phản ứng hóa học: (1) Phản ứng phân hủy, (2) Phản ứng thế, (3) Phản ứng hóa hợp. 2. Hc vô cơ: (1)Oxit, (2) axit, (3) bazơ, (4) muối. 3. Dung dịch và nồng độ dd: (1) dung dịch, (2) dd bão hòa, (3) dd chưa bão hòa, (4) Độ tan, (5)Nồng độ % , (6) Nồng độ mol. 4. Tính chất vật lí, ứng dụng của H2, O2, H2O(Đọc hiểu).

Đọc tiếp »

Đề cương kiểm tra học kì II môn hóa lớp 9 của trường THCS Lê Hồng Phong TP Hải Dương năm học 2014- 2015

.Tính chất hóa học cơ bản. Tính chất hóa học cơ bản của RH, Rượu, axit, chất béo, đường, tinh bột, xenlulozơ, protein 1. Hoµn thµnh c¸c pthh sau. 1. CH4 + O2­ ; 2. CH4 + Cl2 ; 3. C2H4 + O2 ; 4. C2H4 + Br2 (dd) ; 5.C2H2 + Br2 (1:1). 6. C2H2 + Br2 (1:2) 7. CaC2 + H2O ; 8. Al4C4 + H2O; 9. C2H5OH + O2 (t0)

Đọc tiếp »

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA 9 BÀI SỐ 2 CỦA TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG vào ngày 24.4.2015

VQ1: CTCT nào sau đây là của rượu etylic: A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11. VQ 2: CTCT nào sau đây là của saccarozơ: A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11. VQ3: CTCT nào sau đây là của glucozơ: A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11 VQ 4: CTCT nào sau đây là của axit axetic: A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11. VQ5: CTCT nào sau đây là của etyl axetat A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. C6H12O6 D. C12H22O11. VQ6: CTCT nào sau đây là của chất béo: A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. RCOOR' D. (RCOO)C3H5.

Đọc tiếp »

Đề cương kiểm tra 15 phút môn hóa học 8 lần 2 năm học 2014 – 2015

VQ1: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành Natri hidroxit: A. Cu. B. NaOH. C. Na2O. D. NaO. VQ2: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành Natri hidroxit: A. Cu. B. NaOH. C. NaO. D. Na. VQ3: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành vôi tôi: A. Đá vôi. B. Sữa vôi. C. Clorua vôi. D. Vôi sống. VQ4: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành axit sunfuric: A. S. B. SO3. C. P2O5. D. SO2. VQ5: Trong các chất sau, chất nào là dung môi: A. NaCl(muối ăn). B. CaCO3(Đá vôi) C. C12H22O11(đường) D. H2O

Đọc tiếp »

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0